Galler och maskinskydd för säkerhetens skull

Det finns arbetsprocesser som kräver att människa håller ett säkert avstånd från maskin. Idag har vi mycket högre krav på arbetssäkerhet än vad som var fallet för hundra år sedan och det betyder att man måste ta fram galler och maskinskydd som kan leva upp till de regler om säkerhet som gäller på moderna svenska verkstäder. Även om man rent praktiskt hade kunnat stå lite längre bort och på elektrisk väg styra arbetet så är det en fördel att ha ett galler som påminner om hur nära man kan gå.

Galler och maskinskydd ger säkerhet

När man vänjer sig vid en viss typ av arbete och produktion så är det lätt hänt att man tappar kollen på säkerheten. Det är därför som seriösa verkstäder har säkerhetsrutiner som man hela tiden ser över. Alla som jobbar på verkstadsgolvet måste påminnas om rätt hantering för att säkerheten aldrig ska äventyras. När man kan använda sig av galler och maskinskydd som inte stör produktionen så får man en riktigt bra situation. Dels så har man ju skyddet på plats och dels så lockas ingen att ta bort detta för att kunna jobba effektivare. Det måste man ju inte när man kan sköta programmering och annat via den panel som finns på utsidan av skyddet.

Jobba på avstånd

Ibland så måste man hålla fysiskt avstånd från arbetet och hela tiden påminnas om detta. Det här kan vara fallet då man svetsar och även om man använder sig av en robot så har man också galler och maskinskydd för att inte komma för nära. På så vis så skyddar man sig mot strålning och annat som kan orsaka personskador om man inte är försiktig nog.